Thai English facebook YouTube


    1     2     3     4     5  

 
 
   

 
ประกาศสหกรณ์บริการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (22/01/2561)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (15/01/2561)

ประกาศกำหนดวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนภูมิภาค) งวดประจำวันที่ 1 และ 16 เมษายน 2561 (15/01/2561)

ประกาศกำหนดวันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนกลาง) งวดประจำวันที่ 1 และ 16 เมษายน 2561 (15/01/2561)

ประกาศ เรื่อง การให้หรือการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด (27/12/2560)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (26/12/2560)

 
   
 

 
 
   

ตรวจผลรางวัล

ตรวจสลากด้วยเลขบาร์โค้ด

โครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดส่งสลากคนพิการทางไปรษณีย์


 
 
   

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์
กระทรวงการคลัง ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปปช. สายด่วนของรัฐบาล 1111 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด