(งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
 
รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว รางวัลที่ 1 พิเศษ

001864 843   103
825   392
90
กลุ่มที่ 1 : ชุดที่ 01 หมายเลข 001864
กลุ่มที่ 2 : ชุดที่ 56 หมายเลข 001864
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :