(งวดประจำวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559)
 
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

240650 583   493 160   043 42
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :