(งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558)
 
รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว รางวัลที่ 1 พิเศษ

048151 623   622
757   339
92
กลุ่มที่ 1 : ชุดที่ 27 หมายเลข 048151
กลุ่มที่ 2 : ชุดที่ 63 หมายเลข 048151
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :