(งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557)
 
รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว รางวัลที่ 1 พิเศษ

662842 639   912
187   633
91
กลุ่มที่ 1 : ชุดที่ 20 หมายเลข 662842
กลุ่มที่ 2 : ชุดที่ 67 หมายเลข 662842
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :