(งวดประจำวันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
 
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

082460 169   609 302   173 53
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :