(งวดประจำวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558)
 
รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว รางวัลที่ 1 พิเศษ

244351 877   398
068   595
74
กลุ่มที่ 1 : ชุดที่ 05 หมายเลข 244351
กลุ่มที่ 2 : ชุดที่ 60 หมายเลข 244351
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :