Thai English facebook YouTube
ตรวจด้วยบาร์โค้ดงวด 16 มีนาคม 2563

CAPTCHA
เปลี่ยนภาพ


ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์